Řízení kvality

Mnohaleté zkušenosti s managementem kvality a metrologií ve strojírenství

Doktorát z metodiky řízení kvality svařování ocelových plechů

Možnosti odborných konzultací a auditů při implementaci systémů řízení kvality

  • ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – požadavky
  • ČSN EN ISO 3834:2006 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
  • VDA 6.3 – Audit procesu

Možnosti konzultací a školení v metodách řízení kvality

  • DOE, TRIZ, FMEA, Cp/Cpk, 8D, kontrolní plány, QFD etc.
  • Metrologie, R&R, SPC, AQL etc.
  • Zkoušení svarů – mikrotvrdost, pevnost tahem, metalografie, NDT (ultrazvuk), penetrační testy atp.