Úvod

Nabídka služeb v systémech informačních technologií a řízení kvality.

Dle individuální dohody zahrnuje nabídka služeb konzultace, realizace/implementace a školení.

Jednací schopnosti v češtině, angličtině a němčině.